Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2024/2025:

Etap Irekrutacja dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola, tzw. KONTYNUACJA.
Ten etap przeznaczony jest wyłącznie dla dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola i trwać będzie od 08.02.2024. do 22.02.2024. Druk DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2024/2025 otrzymają Państwo u nauczycieli w grupach lub można pobrać go poniżej Załącznik nr 2  – deklarację prosimy wypełnić i dostarczyć do nauczycieli grup najpóźniej do 22.02.2024 r. do godz. 15.00. Niedostarczenie Deklaracji w ww. terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu. Deklarację należy wypełnić we wszystkich wskazanych polach, pismem drukowanym oraz wstawić daty i podpisy w wyznaczonych miejscach. Dziękujemy. 
Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia z obowiązku dopełnienia niezbędnych formalności.


Etap IIrekrutacja dla dzieci nowych. Rekrutacja odbywa się na wolne miejsca, którymi dysponuje przedszkole, po wprowadzeniu do systemu dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola. W celu złożenia WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KONINIE, rodzic loguje się w systemie pod adresem www.konin.przedszkola.vnabor.pl  (link będzie aktywny od 01.03.2024. od godz. 8.00 do 27.03.2024. do godz. 15.00) i postępować zgodnie z etapami wskazanymi w programie. Po zakończeniu wszystkich etapów wymaganych przez system, należy wydrukować wypełnioną Kartę, podpisać i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru  wraz  z  obowiązującymi oświadczeniami potwierdzającymi wybrane we wniosku kryteria.Komplet dokumentów (koniecznie w koszulce lub kopercie) prosimy wkładać do skrzynki ustawionej w holu przedszkola lub złożyć w dziale kadr i księgowości (pn - pt 8.00-15.00).  Złożenie dokumentów nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola. Kolejne etapy i terminy rekrutacji prosimy śledzić w harmonogramie rekrutacji. Dziękujemy.


Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 
Zarządzenie Prezydenta m. Konina

Zasady postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025
Zarządzenie Prezydenta m. Konina rekrutacja 2024/2025
Załącznik nr 2 Deklaracja o kontynuacji dla dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola
Załącznik nr 1 Wniosek o przyjęcie do przedszkola
Załącznik nr 3 Potwierdzenie woli
Załącznik nr 4 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
Załącznik nr 5 Oświadczenie kryteria lokalne
Załącznik nr 6 Oświadczenie o wielodzietności